Általános szerződési feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Kertész Anna E.V. (székhely: 1088 Budapest Vas utvav 14. pince 2., adószám: 67681693-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kertész Anna E.V.
A szolgáltató székhelye és levelezési címe: 1088 Budapest Vas utca 14. pince 2.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: lightningdarkdesing@gmail.com
Adószáma: 67681693-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Adóalany-nyilvántartási Osztálya
Telefonszámai: 06-30/985-8469

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.2. A szolgáltató termékei megrendelhetőek online, webáruházon keresztül, valamit személyesen rendezvények keretein belül. 

1.3.  A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól.

1.4. A feltüntettett árak forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák. A szállítási költség a feltüntetett árakon felül a vásárlót terheli, Ennek mértékéről a szolgáltató a rendelés véglegesítése előtt tájékoztatást a kiválasztott szállítási módnak megfelelően.

Rendelés menete

1.5. vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a "Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár "Megtekintés" gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget.

1.6.  Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

1.7. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Kifizetés" gombra. ruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat:

 • már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
 • új vásárlóként akar regisztrálni
 • esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot:

 • Házhozszállítás Magyar Postával, vagy Foxpost futárszolgálattal
 • Foxpost automatánál személyes átvétel
 • személyes átvétel ügyfélszolgálatunkon (előre egyeztetett időpontban)

Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania:

 • banki átutalás - (megrendelése leadásakor e-mailben értesítjük, hogy rendelése "függő állapot"-ba került, amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg, rendelését aktíváljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk Önnel)
 • utánvét - (készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a  futárszolgálat munkatársának)
 • Fizetés egy Ön által kiválasztott Foxpost Csomagautomata Ponton - átvételi helyen (a megérkezett bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét bankkártyával tudja kifizetni.
 • készpénz - (ügyfélszolgálatunkon egy előre egyeztetett időpontban)
 • bankkártyás fizetés: (ügyfélszolgálatunkon egy előre egyeztetett időpontban)

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a "Megrendelés befejezése" gombra.


1.8. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.9.A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.

1.14. Banki átutalás esetén a megrendelt szolgáltatás (+esetleges szállítási költséget) a Felhatsználó köteles a Visszaigazolás kiérkezésétől számított 8 munkanapon belül teljesíteni. Ha teljesítés nem érkezik be, a rendelés törlésre kerül.

1.10. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

Elállás joga

1.11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.12.A fogyasztó az elállási jogát a szerződés ( megrendelés ) napja és az átvételi idő előtt is gyakorolhatja.

A fogyasztó a 45/2014.( II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amit emailen írásban küldhet el a webáruház címére : lightningdarkdesign@gmail.com

1.13. A fogyasztó elállási nyilatkozata érvényes, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a 14 naptári napon belül elküldi a megadott címre és az elküldés tényét bizonyítja. Az eladó az elállási nyilatkozat megérkezését és érvényességét köteles elektronikusan visszaigazolni.

Az eladó köteles az elállástól való tudomásul vételtől számított 14 naptári napon belül visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a szállítási díjat is. A szállítási díj megtérítése csak az alap szolgáltatás díját jelentheti, emelt díjas szállítási díjak nem téríthetők meg.

Az eladó a visszatérítés módjában köteles a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően visszatéríteni. Ettől eltérni a fogyasztó kérésének és engedélyének tudomásul vételével lehet, de a visszatérítés bármilyen módja esetén a többletköltség a fogyasztót nem terhelheti. Ha a fogyasztó hibás vagy hiányos visszatérítési adatot ad meg, az emiatt bekövetkező késedelem miatt az eladót felelősség nem terhelheti.

Az eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta a visszaküldés tényét. A kettő közül a korábbi időpontot kell az elállás időpontjának tekinteni. Az utánvéttel visszaküldött megrendeléseket nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztó ha él az elállás jogával, akkor köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak a webáruházban és annak számláján szereplő címre.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét, amit lehetőleg biztonságos és követhető módon kell visszaküldeni.

A fogyasztó az elállási jogának érvényesítése idejéig történő használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha a termék az ő utasítása alapján, az ő kifejezett kérésére állítottak elő.

1.14. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.


Garancia, jótállás

1.15.Kellékszavatosság, termékszavatosság, 

 A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. ( II. 26. ) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alkalmazásával készült.

A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a fogyasztó is kijavíthatja illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve ha az indokolt volt vagy az eladó adott okot rá.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legalább két hónapon belül közölni az eladóval. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl a kellékszavatosság is megszűnik. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a fogyasztó a kellékszavatossági igényét érvényesítheti, hat hónap után már köteles a fogyasztó igazolni, hogy a hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság esetén a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság igényét a forgalomba hozatal - szerződés idejétől számított két éven belül érvényesítheti. A termék hibáját az igény érvényesítése esetén a fogyasztó köteles bizonyítani.

Az eladó kizárólag akkor mentesül a termékszavatosság kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a technika és a tudomány jelenlegi állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető.

1.16.Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22. ) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az eladó jótállást nem vállal. Az eladó tevékenységi körébe tartozó órák és ékszerek termékkörbe tartozó termékek esetén a jótállás kötelező 50.000 Ft eladási ár felett (szőrme és valódi bőr ruházat esetén) . A jótállás időtartama egy év, ezen belül lehet a jótállási igénnyel élni. Ha az eladó a jótállási igény határidőben történő bejelentésének nem tesz eleget, akkor a jótállási igény még három hónappal meghosszabbodik. A jótállási határidő a termék átvételével kezdődik.

Az eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha az eladó bizonyítja, hogy a hiba az átvétel vagy teljesítés után keletkezett.